Tapety Zwierzęta

Bizony (28) nowe

Bizony

tapety z bizonami

Foki (39) nowe

Foki

rodzaj dużego, morskiego ssaka z rodziny fokowatych

Gepardy (47)

Gepardy

tapety z gepardami

Insekty (58)

Insekty

tapety z insektami

Jelenie (36) nowe

Jelenie

gatunek dużego ssaka lądowego z rodziny jeleniowatych

Kangury (15) nowe

Kangury

rodzaj ssaka z podrodziny kangurów w rodzinie kangurowatych

Koale (21) nowe

Koale

Koala australijski - gatunek ssaka z rodziny koalowatych, nadrzewne zwierzę roślinożerne, zamieszkujące wschodnią Australię

Konie (145)

Konie

tapety z końmi

Koty (333) nowe

Koty

tapety z kotami

Kozy (19) nowe

Kozy

ssak z rodziny wołowatych

Krokodyle (14) nowe

Krokodyle

rząd dużych gadów drapieżnych z grupy zauropsydów

Króliki (59) nowe

Króliki

tapety z królikami

Krowy (43) nowe

Krowy

dorosła samica bydła domowego oraz żubra, tura, bawołów i innych gatunków z rodziny wołowatych

Kurczaki (21) nowe

Kurczaki

tapety z kurczakami

Lisy (61) nowe

Lisy

drapieżny ssak z rodziny psowatych

Lwy (52) nowe

Lwy

Lew afrykański - gatunek mięsożernego ssaka lądowego z podrodziny panter w rodzinie kotowatych

Łosie (38) nowe

Łosie

Łoś euroazjatycki - największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych

Małpy (44) nowe

Małpy

infrarząd ssaków naczelnych z podrzędu wyższych naczelnych

Motyle (28) nowe

Motyle

inaczej łuskoskrzydłe - rząd owadów uskrzydlonych, blisko spokrewniony z chruścikami

Niedźwiedzie (16) nowe

Niedźwiedzie

gatunek drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych

Osły (20) nowe

Osły

udomowiony gatunek ssaka z rodziny koniowatych

Pająki (24)

Pająki

najliczniejszy rząd pajęczaków

Pandy (26) nowe

Pandy

Panda wielka, niedźwiedź bambusowy – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych

Pantery (12) nowe

Pantery

ssak drapieżny z rodziny kotowatych

Pingwiny (32) nowe

Pingwiny

bezlotki – rząd oraz rodzina ptaków z infragromady ptaków neognatycznych

Psy (1,256)

Psy

udomowiony gatunek ssaka drapieżnego z rodziny psowatych

Ptaki (189)

Ptaki

gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców

Sarny (14)

Sarny

rodzaj ssaka z podrodziny saren w obrębie rodziny jeleniowatych

Słonie (23) nowe

Słonie

największe ssaki lądowe żyjące na Ziemi

Świnie (23) nowe

Świnie

rodzaj ssaka z podrodziny świń w obrębie rodziny świniowatych

Świstaki (15) nowe

Świstaki

Marmota - rodzaj ssaka z podrodziny afrowiórek w rodzinie wiewiórkowatych

Tygrysy (42)

Tygrysy

gatunek dużego, drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych

Węże (20) nowe

Węże

podrząd gadów z rzędu łuskonośnych

Wiewiórki (29) nowe

Wiewiórki

gatunek gryzonia z rodziny wiewiórkowatych

Wilki (42) nowe

Wilki

gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych

Wodne (24)

Wodne

tapety ze zwierzętami wodnymi

Zebry (31) nowe

Zebry

ssak z rodziny koniowatych

Żaby (31) nowe

Żaby

rodzina płazów z rzędu płazów bezogonowych zaliczanych do grupy Neobatrachia

Żyrafy (29) nowe

Żyrafy

ssaki z rodziny żyrafowatych

Inne Zwierzęta

tapety z różnymi zwierzakami